SLYŠ VELKÝ ZÁKON,TEN AŤ TVŮJ KROK ŘÍDÍ, BUĎ STRÁŽCEM STROMŮ, KVĚTŮ, ZVÍŘAT, LIDÍ.
A NETKNI SE JICH NEŠETRNOU DLANÍ, JEŽ Z NEZNALOSTI MNOHDY HRUBĚ ZRANÍ.

Mlejneček
VÍTEJTE V OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÉM ÚDOLÍ, KDE ŽIJEME A PRACUJEME
kořenářka
Žijeme v malém domečku na dně údolí, spíše soutěsky mezi lesy. Po deseti letech hospodaření na naší malé farmě jsme se konečně dočkali časů, že se na lidi jako jsme my nepohlíží jako na spolek bláznů, alespoň část společnosti dochází k poznání, že není udržitelný dosavadní kořistnický způsob života.

Únor 2016

SPOLEK ÚDOLÍ MLÝNCE

4. února 2016 v 17:10 | kořenářka |  Projekt ÚDOLÍ MLÝNCE - ROZKVETLÁ ZAHRADA
Málokoho nenapadne: k čemu neziskovka v zemědělské usedlosti? Určitě jen k ohlupování veřejnosti, k žebrání o granty, k pohodlnému životu na úkor daňového poplatníka. Pouze ten, kdo má zkušenost s naplňováním nějakých náročných cílů, pouze on umí ocenit sebemenší pomoc, třeba jen vědomí, že není osamocen, že alespoň dva další blízcí mají stejné vidění okolního světa.
Honba současné společnosti za ziskem za každou cenu nedává šanci tradičnímu venkovskému životnímu stylu, dnešní venkovan nakupuje základní potraviny v supermarketu a kvalita bydlení se neliší od pohodlí městského bytu. Neblahé důsledky bezohledného průmyslného zemědělství vedou mnohé nadšence ke snahám uchránit nejcennější přírodní, kulturní a řemeslné dědictví budoucím generacím. Nejběžnější formou jsou spolky místních občanů a příznivců nevýdělečných činností.
Údolí Mlýnce uniklo destruktivním snahám velkovýrobního zemědělství i kořistnickým zájmům z dob po roce 1989. Objevil se nový sympatický životní styl: šetrná turistika. Nabídka služeb cykloturistům nebo exkurzi školáčků či předškoláčků je přesně to, co může údolí splnit. Nepodařilo se vybudovat penzionek, škoda. Ale třeba je to tak správně. Vestavba na místě starého seníku bude muset počkat, ale dílničky pro děti můžou začít téměř okamžitě. Začali jsme zřízením Ukázkové přírodní zahrady, certifikát uznává Údolí Mlýnce jako jednolitý celek, jako takové odjakživa dávalo selské rodině obživu prostřednictvím široké potravinové soběstačnosti.