SLYŠ VELKÝ ZÁKON,TEN AŤ TVŮJ KROK ŘÍDÍ, BUĎ STRÁŽCEM STROMŮ, KVĚTŮ, ZVÍŘAT, LIDÍ.
A NETKNI SE JICH NEŠETRNOU DLANÍ, JEŽ Z NEZNALOSTI MNOHDY HRUBĚ ZRANÍ.

Mlejneček
VÍTEJTE V OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÉM ÚDOLÍ, KDE ŽIJEME A PRACUJEME
kořenářka
Žijeme v malém domečku na dně údolí, spíše soutěsky mezi lesy. Po deseti letech hospodaření na naší malé farmě jsme se konečně dočkali časů, že se na lidi jako jsme my nepohlíží jako na spolek bláznů, alespoň část společnosti dochází k poznání, že není udržitelný dosavadní kořistnický způsob života.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA E-SHOP

PRODEJ ZE DVORA

1. února 2015 v 6:42 | kořenářka

Není tomu tak dlouho, co propukl boom nejrůznějších farmářských tržnic. Státní správa ve snaze podpořit lokální prodej vyhlásila poměrně velkorysý dotační program. Reagovali na něj jednotlivci i správy mnohých měst. S odstupem času lze říci, že rychle skončili nejrůznější spekulanti,někdy bohužel i poctivci, kteří neodhadli a nenalezli lokality s obyvateli koupěschopnými a koupě ochotnými. Tam, kde správci vytrvali a překonali nástrahy, vznikla či obnovila se tradice nejpřirozenější formy prodeje produktů okolních sedláků, zahradníků, zpracovatelů a řemeslníků. Zároveň doznala rozvoje i městská tržiště provozovaná odedávna. Obecně lze říci, že se nebývale zvýšilo povědomí o hospodaření místních pěstitelů, chovatelů, drobných výrobců. Zájem o lokální prodej znatelně podporuje obnovu dalších hospodářství. Přibývá tak usedlostí, které ochotně vítají návštěvníky a nakupující přímo na statku, zahradě či dílně.

Údolí Mlýnce je odlehlou končinou, pro obyvatele měst je obtížné dojíždět za nákupem tak daleko. Uvítali jsme rozvoj tržnic,nalezli okruh stálých odběratelů, dosud jsme a doufejme, že nadále budeme dodavateli našich specialit táborským maminkám, vyznavačům zdravé výživy i majitelům nejrůzněších barů, cukráren a restaurací hojně navštěvovaného historického jádra města Tábora. Středeční tržnice na starobylém Žižkově náměstí s opravenými budovami je plná zeleniny, ovoce, sazenic květin, stánků s pečivem, kořením i výrobky mléčnými a masnými. Stala se opět místem setkávání a novodobé kultury.
Neopustíme tedy středeční cestu do civilizace, ale víkend chceme otevřít návštěvníkům biozahrady a celého toho našeho milovaného údolí. Pomalu, pomalinku navracíme zpět celý sytém soběstačného hospodaření. Drsné podnebí, málo úrodná půda a utváření terénu není nejvhodnější k pěstování teplomilných kultur bylin a zeleniny. Naučili jsme se časem přelstít podhorskou polohu umístěním zahradnictví na pozemku, který je přirozenou sluneční pastí. Okolní terasy kumulují sluneční záření a políčko má klima jaksi o 200 výškových metrů níže. Další z nouze ctností je jedinečné aroma bylin a zeleného koření. Proto je ceněno a vyhledáváno. Otevíráme letošním rokem celé hospodaření Mlýnce s prohlídkou zahrady i jedinečně zachovalé přírody po staletí citlivě upravované předky. Postupná obnova údolní nivy se vstavačovými loukami, úprava cest i meandrujícího potoka vybízí k poklidné procházce údolím i prohlídce usedlosti se selskou zahrádkou a drobnými chovnými zvířaty kolem.
Připravujeme rekonstrukci chovných prostor pro drůbež. Je to u nás velká romantika, ta samota mezi lesy. Útočiště tu však nalézají nejrůznější predátoři, lišky, kuny, tchoři i lasičky. Objevil se tu i rys, poznali jsme to podle způsobu, jak okousal jehně, které usmrtil. A tak slepičky, perličky i kachny dostanou voliéru i shora krytou proti útokům jestřábů a káňat. Měli jsme loni nemálo nepříjemností, když jsme nemohli dodat slíbená vajíčka.

PĚSTOVÁNÍ TRVALEK

3. ledna 2015 v 15:41 | kořenářka

VLHKOMILNÁ PARTIE NAD JEZÍRKEM

JEDNODUCHÁ KONTEJNEROVNA


PŘÍPRAVA TRVALEK NA JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU


JARNÍ ALPINKOVÉ PROBOUZENÍ

TRŽNICE - NOVINKA STARÁ TISÍCE LET

27. ledna 2011 v 10:11 | kořenářka
Někteří historici tvrdí, že se společenské jevy střídají ve vlnách, zhruba 50 let trvajících. Že to vyplývá z toho jak jednotlivé generace hledají nový, lepší a modernější životní styl. Lze to prý doložit například dobou kolektivizace v komunistických zemích, cykly rozvoje a industrializace evropské společnosti a také rozvoje obchodu. Nicméně pouhých 20 let stačilo, aby se spotřebitelé v naší zemi nasytili uniformní nabídkou nejrůznějších super, hyper...-marketů. Rychle nalezli výhody i úskalí velkoprodeje. Venkov má jedinečnou šanci v tom, že se zákazníkovi zastesklo po čerstvých a originálních potravinách a po přímém kontaktu s pěstitelem či chovatelem.
Prodej potravin a řemeslných výrobků v tržnicích začal spolu se vznikem měst, tedy když se společnost rozdělila podle způsobu obživy.
Farmářské, řemeslné a zahradnické trhy znovu našly ve větší míře cestu do měst loni, dostaly kultivovanou podobu a jsou vesměs přijímány s nadšením. Také naše farma zde rychle získala stálé odběratele. Celý předchozí den trvá sklizeň a příprava, ráno za svítání křehké choulostivé bylinky, aby mohly být dobře vychlazeny a vydržely druhý den co nejdéle svěží. A k tomu co nejširší sortiment všeho, co dorostlo. Letos začneme, jakmile to počasí dovolí a bude co sklízet - první bylinky ve svazečcích i v květináčích a sazenice trvalek v kontejnerech

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ V TÁBOŘE STŘEDA OD 6 DO 12 HODIN
Tržnice s dlouholetou tradicí, má svou milou atmosféru, kde téměř každý zná každého a lze zde nakoupit ovoce, zeleninu,med, květiny, bylinky, sazenice, ovocné stromky.Během posledních dvou let se rozšířilo na plochu celého náměstí a nakupující mají nebývalou možnost výběru. Skutečnost, že se k nám vracejí, svědčí, že jsme obstáli v konkurenci kvalitou našich výpěstků.

JAK JE VIDĚT NA DOBOVÉ FOTOGRAFII , TÁBORSKÉ HOSPODYŇKY SI ODJAKŽIVA POTRPĚLY NA ČERSTVÉ ZBOŽÍ A PRO PÁNY TO BYLA PŘÍLEŽITOST K SETKÁVÁNÍ - ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ V ROCE 1923:

SNÍMEK ZE STEJNÉHO MÍSTA Z LISTOPADU 2010 VYPADÁ OPUŠTĚNĚ, JAKO BY V TÁBOŘE ŽIVÁČKA NEBYLO. JE ALE TÉMĚŘ VYPRODÁNO, MLHA A PSÍ ZIMA ZROVNA MAMINKY S DĚTMI VEN NELÁKALA. NA JAŘE FOTOGRAFII VYMĚNÍME ZA LEPŠÍ.


PIARISTICKÉ NÁMĚSTÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SOBOTA OD 6 DO 11 HODIN
Vyhlášená tržnice v centru Českých Budějovic, s velikou návštěvností prodávajících i kupujících. Spousta zeleniny, řezaných květin, lesních plodů, sazenic. Tržnice je v provozu také každý čtvrtek ve stejnou dobu, tento termín ale nemůžeme využít, nestačili bychom připravit zboží.

Obrázky: Fotografický atelier Šechtl a Voseček Tábor
archiv Farmy Mlýnec

BIOBEDÝNKY

8. prosince 2009 v 6:28 | kořenářka
V letošním roce budeme pokračovat v prodeji našich plodin pomocí BIOBEDÝNEK. Snad budeme mít trochu víc štěstí než loni a bude nám víc přát počasí. Pak budou také invaze slimáků slabší.
ZMĚNA LETOS SPOČÍVÁ V TOM, ŽE BEDÝNKY BUDOU K DISPOZICI POUZE V ODBĚRNÍCH MÍSTECH.
Během zimního období a pokud zásoby vystačí, je možno naše produkty vyzvednout na základě objednávky v OBCHŮDKU U TETKY, v Bílkově ulici v Táboře.
JAK OBJEDNÁVAT:
můžete se registrovat v našem internetovém obchodě http://mlynec.eshop-zdarma.cz Chceme nabízet pouze naše vlastní výpěstky. Řiďte se, prosím pokyny na této stránce.

Hrnkované sazenice bylin a kořeninových rostlin

17. února 2009 v 16:11 | kořenářka

sazenice

Sazenice bylin a koření budeme jako vždy nabízet ve velkých čtyřhranných květináčích o průměru 11 cm, aby v nich byly hned na jaře co největší rostliny .Protože jsou všechny bez výjimky certifikovány jako bioprodukt, můžete z nich okamžitě sklízet lístky a stonky k přípravě čajů nebo ochucení pokrmů. Rostliny, pěstované celoročně venku mají navíc jedinečné, typické aroma. Přestože bývají k dispozici oproti skleníkovým výpěstkům poměrně pozdě, uvedené vlastnosti to bohatě vynahradí, spolu s přirozenou životaschopností, která někdy chybí výpěstkům ze supermarketů.
O seznam pěstovaných rostlin spolu se stručným popisem a způsobem užití napište na adresu mlynec@volny.cz. K dispozici budou zhruba od poloviny března. Ve středu na tradičním táborském trhu na Žižkově náměstí. Doporučujeme dohodnout mailem návštěvu farmy, prohlédnout si naši bylinnou zahradu a vybrat si výpěstky přímo ze záhonu.

NAHRNKOVANÁ PAŽITKA SE UŽ PROBOUZÍ


BYLINKY V KONTEJNERECH PŘIPRAVENÉ K PRODEJI


ZBOŽÍ PŘIPRAVENÉ NA JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU V CHOTOVINÁCH U TÁBORA
 
 

Reklama